Deug & Moed

Online inschrijven

Voor oud-leden (lid tijdens vorig seizoen 2022 - 2023) is het eenvoudig om opnieuw in te schrijven via de online inschrijvingstool van Gymfed.

Hoe online inschrijven?

 1. Ga naar de online inschrijvingspagina. Klik hier.
 2. De login gegevens van vorig jaar kunnen hergebruikt worden. Indien u het paswoord vergeten bent, kan u een nieuw paswoord aanvragen op de loginpagina.
 3. Leden die vorig jaar niet online ingeschreven waren, kunnen met hun e-mailadres (= mailadres waarop u de mailing van de club ontvangt) een paswoord aanvragen via de loginpagina en daarna ook online herinschrijven.
 4. Nadat u aangemeld bent, kan u al uw gezinsleden (die al lid waren in seizoen 2022-2023) terug inschrijven. U kan uw gegevens controleren en aanvullen en per gezinslid kan u inschrijven voor de groepen die voor dat gezinslid beschikbaar zijn (gekoppeld aan geboortedatum).
 5. U krijgt een mooi overzicht van de door u uitgevoerde inschrijving(en) en de betalingsmodaliteiten in uw mailbox.
 6. De inschrijving wordt pas definitief na goedkeuring door de ledenadministratie in het ledenbeheer.
 7. U krijgt nog een tweede aparte e-mail toegezonden waarin de exacte betalingsgegevens (oa. mededeling voor de overschrijving) en het totale lidgeld vermeld staan (met kortingen verwerkt, indien van toepassing).

Tips

 • Om deze online tool te gebruiken, moeten leden van hetzelfde gezin inschrijven via hetzelfde e-mailadres.
 • Via een extra kortingsysteem kunnen we een reductie geven aan schoolgaanden/gepensioneerden die in de volwassen groepen inschrijven en aan de leden met het statuut verhoogde tegemoetkoming. De extra kortingen verlopen echter niet via de online tool, maar worden achteraf toegekend.
 • Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers. Indien u problemen hebt tijdens het inschrijvingsproces, is het aan te raden om een recentere browser te downloaden.
 • Krijgt u de volgende foutmelding op de inlogpagina: "The UserTypeIndex field is required"? Dit komt doordat er op de knop "paswoord vergeten" werd geklikt, maar vervolgens geen nieuw paswoord werd opgegeven. Dit kan opgelost worden door nogmaals te klikken op "paswoord vergeten" en het e-mailadres op te geven waarvoor het paswoord gereset moet worden. Er wordt een mail verstuurd naar deze mailbox met een link. Volg deze link en geef een nieuw paswoord op met minimaal 7 karakters en minimaal één speciaal teken (+, ?, !, ...).

Handleiding

Een handleiding met tips voor het online inschrijven kan via onze website geraadpleegd worden.

1,1 MB · Pdf · 5 februari 2022