Deug & Moed

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan coördineert enthousiast de dagelijkse organisatie van de club en werkt aan het beleid om een bloeiende steeds groeiende vereniging te zijn, open voor vernieuwing en strevend naar professionalisering.

links van boven naar onder: Wendy - Jessica - Yunsi - Tamara; rechts van boven naar onder: Eddy - Wesley - Tom - Maria

Bestuur 2022

Leden van het bestuursorgaan

Eddy Aelbrecht

0477/82 94 71

Functie
Voorzitter
Q4gym coördinator

Tamara Vervoort

0485/74 50 59

Functie
Ondervoorzitter
Secretaris

Wesley Simons

0478/34 36 79

Functie
Penningmeester

Maria Verbelen

0496/44 96 37

Functie
Vrijwilligersadministratie

Wendy Van Bergen

0498/13 93 20

Functie
Ledenadministratie

Jessica Vervoort

0498/67 50 22

Functie
G-gym verantwoordelijke
Verslaggeefster

Yunsi Olyslager

0477/96 82 27

Functie
Multimedia
Verantwoordelijke communicatie

Tom De Backer

0486/95 66 38

Functie
Vrijwilligersverantwoordelijke
Verslaggever