Deug & Moed

D&M tevredenheidsscore

Kwaliteit behouden en streven naar meer professionalisering zijn belangrijke aspecten in ons beleidsplan, die we op een innovatieve manier willen aanpakken met input van onze leden.

Geen ellenlange enquêtes meer, die ons weinig vertellen. Sinds 2022 introduceerden we de D&M tevredenheidsscore en NPS (net promoter score) in de club.

Hierbij willen we op een eenvoudige, snelle en regelmatige basis feedback verzamelen van al onze leden. De scores worden meermaals gemeten per seizoen en tijdens deze feedbackmomenten kunnen leden ook kwalitatieve feedback geven.

De score volgen op termijn (elke 3-4 maanden) helpt ons continu de kwaliteit en tevredenheid op te volgen en concreet aan de slag te gaan met de suggesties en voorgestelde actiepunten van onze leden.

Hieronder delen we de resultaten:

Tevredenheidsscore
NPS

Acties

Op basis van de kwalitatieve feedback bekijken we ook altijd wat we kunnen vertalen in concrete acties om te realiseren. In de bevraging van december 2022 kwam de nood aan meer variatie in kleutergym vaak aan bod. Om voldoende uitdaging in de lessen te bieden gebruiken onze lesgevers actief het programma Kidies op maat van de kleutergymlessen. Lees er hier meer over op onze website.

Verder is Tim Collignon bij ons aan de slag sinds januari als sporttechnish coördinator. Een belangrijk luik in zijn rol is om de trainersopleiding te verzorgen, bijscholingen te organiseren om de lessen meer kwaliteitsvol te maken en lessen te komen observeren om ze zo verder te verbeteren.