Deug & Moed

D&M tevredenheidsscore

Kwaliteit behouden en streven naar meer professionalisering zijn belangrijke aspecten in ons beleidsplan, die we op een innovatieve manier willen aanpakken met input van onze leden.

Geen ellenlange enquêtes meer, die ons weinig vertellen. Sinds 2022 introduceerden we de D&M tevredenheidsscore en NPS (net promoter score) in de club.

Hierbij willen we op een eenvoudige, snelle en regelmatige basis feedback verzamelen van al onze leden. De scores worden meermaals gemeten per seizoen en tijdens deze feedbackmomenten kunnen leden ook kwalitatieve feedback geven.

De score volgen op termijn (elke 3-4 maanden) helpt ons continu de kwaliteit en tevredenheid op te volgen en concreet aan de slag te gaan met de suggesties en voorgestelde actiepunten van onze leden.

Hieronder delen we de resultaten van de feedbackmomenten:

Tevredenheidsscore
NPS