Deug & Moed

Verantwoord sporten

Met onze club willen we ertoe bijdragen dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kan sporten, een leven lang. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke rol en draagt bij aan fitheid en gezondheid, algemeen welbevinden, competentieversterking, zelfontwikkeling, sociale cohesie, ... Sport moet een vaste gewoonte worden in het leven om zo een gezonde sportmentaliteit te ontwikkelen. Hiervoor streven we naar "ethisch verantwoord sporten" en "medisch verantwoord sporten" in onze club.

Ethisch verantwoord sporten

Het ethisch sporten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse Overheid én de sportorganisaties. Als vereniging hebben we de opdracht om zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van een sportklimaat dat met ethisch sporten verenigbaar is.

Om dit na te streven, sluiten we ons aan bij de Panathlon-verklaring. In deze verklaring worden heldere gedragsregels vastgelegd tot het nastreven van positieve waarden in de jeugdsport. Lees deze verklaring hier na.

"Panathlon" komt uit het Grieks en kan vertaald worden als "vereniging van sportdisciplines".

De Panathlon vzw in België, die deel uitmaakt van de Wereldorganisatie "Panathlon International" is een club van oud-bestuurders van sportfederaties, sporters en sportvrienden die als doel hebben normen en waarden, evenals de fair-play in de sport, te verdedigen, te beschermen en te promoten.

Ethisch project 'Coole gymmanieren'

In navolging op de ondertekening van de Panathlon-verklaring - over de rechten van het kind in de sport - lanceerde GymFed in 2008 de campagne 'Coole gymmanieren'. Met dit project wil de GymFed de trainers ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord aanbieden van gymnastiektraining. Per maand werd een thema uitgewerkt rond de begeleiding van jonge sporters. Thema's die onder andere aan bod komen zijn: omgaan met wedstrijdstress, positief zelfbeeld, gebruik van sarcasme en ironie, belang van rust en recuperatie, ... Ook in onze club ondersteunen wij dit project.

Hulplijn "1712"

Op 12 maart 2012 werd de hulplijn "geweld, misbruik en kindermishandeling" gelanceerd. Het integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnergeweld, intrafamiliaal geweld). De hulplijn is er voor alle burgers. Het is vlot bereikbaar op het telefoonnummer 1712.

Het nummer 1712 is een nummer voor alle vormen van geweld en misbruik:

 • Voor vragen en concrete meldingen
 • Voor vermoedens en feiten
 • Voor alle doelgroepen: kinderen, volwassenen en ouderen
 • Voor slachtoffers en daders
 • Voor intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld
 • Voor een vervolgtraject binnen hulpverlening of binnen justitie
1712

Medisch verantwoord sporten

In onze club moedigen we medisch verantwoord sporten aan.

Dit is gebaseerd op het decreet 'Medisch Verantwoord Sporten' (MVS).

Het volledige decreet en uitvoeringsbesluiten kunnen geraadpleegd worden op www.dopingvrij.vlaanderen.

Om het MVS decreet na te leven, voorzien we onder andere het volgende:

 • Aanwezigheid van goed uitgeruste EHBO koffer in de zalen op trainingen en bij wedstrijden die door de club georganiseerd worden
 • Voorzieningen aanwezig voor dopingcontrole

Via de bewustmakingscampagne 'ik sport slim', sensibiliseren we de trainers rond dopingvrij en gezond sporten binnen onze club.

Trainers spelen een cruciale rol in het dopingvrij en gezond sporten: zij moeten ervoor zorgen dat zowel jongere als oudere sporters - van de recreatieve sporter tot de topsporter - op een veilige, gezonde en verantwoorde manier hun sport kunnen beoefenen.

De websites www.dopingvrij.vlaanderen en www.gezondsporten.be bieden hierbij een belangrijk communicatiekanaal voor een dopingvrije en gezonde sportbeoefening.

NIEUWE WERELDANTIDOPINGCODE vanaf 1 januari 2015

Belangrijk nieuws voor de gymnasten: sinds 2015 is er een nieuwe wereldantidopingwetgeving van kracht die zowel geldt tijdens de wedstrijden als tijdens de trainingen.

Voor de doorsnee breedtesporter is de basisboodschap eigenlijk eenvoudig:

 1. Gebruik geen doping
 2. Check je geneesmiddelen op verboden stoffen (sowieso slechts te gebruiken indien therapeutisch noodzakelijk na advies van je arts)
 3. Wees voorzichtig met voedingssupplementen (zeker deze via internet, consulteer desnoods een voedingsdeskundige)

Ethische code GymFed

Gymtastisch sporten, daar staan we voor!

Met het project "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" wil GymFed voor haar aangesloten clubs inzetten op een verantwoord en veilig klimaat in de gymclub en zorg dragen voor de integriteit van de leden. GymFed en haar clubs stellen zich tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven. Dit betekent dat alle betrokkenen de principes van 'goed gedrag' naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.

Als vereniging volgen we de gedrags- en ethische code, opgesteld door GymFed ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden. Het beleidsdocument werd opgemaakt op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in Sport (ICES).