Deug & Moed

Privacyverklaring

Privacyverklaring naar aanleiding van de GDPR regelgeving

Onze vereniging gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Foto's of filmpjes genomen tijdens clubactiviteiten of trainingen kunnen gepubliceerd worden op onze website, op de Facebookpagina of in het clubblad 't Flikflakske. Indien u hier niet akkoord mee bent, mag u dit tijdens de inschrijvingen aangeven of kenbaar maken door een mailtje te sturen naar flikflakske@deugdenmoed.be.

U heeft steeds het recht om de gegevens die we van u bewaren in te kijken.

Sinds juni 2020 is er videobewaking in de cafetaria en rondom de gymhal. De beelden worden enkel voor bewakingsdoeleinden gebruikt en zijn strikt confidentieel toegankelijk door de vooraf opgegeven clubverantwoordelijken (gelimiteerd tot 2 personen), deze beelden worden verwijderd na maximaal 30 dagen.

Vanaf 25 mei 2018 gaat de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving van kracht. Deze Europese wetgeving is een aanpassing van de privacywet van 8 december 1992 en bepaalt dat élke organisatie die persoonsgegevens gebruikt/opslaat/verwerkt een aantal regels dient te volgen om de privacy van de leden, medewerkers en vrijwilligers te waarborgen. Hiervoor hebben we een privacyverklaring opgesteld waarin verduidelijkt wordt hoe onze vereniging met vertrouwelijke persoonsgegevens omgaat. Download de privacyverklaring hier.

488,2 KB · Pdf · 25 juli 2021