Deug & Moed

Kwaliteitslabel Q4-gym

Q4GYM

Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek. Het is een online kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen.

De inhoud van het instrument bouwt verder op de inhoud van het IKGym-instrument dat vroeger gebruikt werd. Met de ontwikkeling van het Q4Gym-instrument wordt getracht tegemoet te komen aan verschillende doelstellingen:

  • Bewustwording van het belang van kwaliteit
  • Kwalitatieve uitbouw van het gymnastiekaanbod in Vlaanderen
  • Informatievoorziening over de kwaliteit van het gymnastiekaanbod

Tijdens een Q4Gym-audit worden zowel de aspecten van de algemene clubwerking als de werking in de zaal (recreatie en/of competitie) gecontroleerd. Clubs die aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen te voldoen, behalen het Q4Gym-kwaliteitslabel.

Website: www.q4gym.be

Audit januari 2023

In januari 2023 werd er een nieuwe Q4 gym audit uitgevoerd in de club. We behaalden het kwaliteitslabel met een totaalcore van 92,24%. Volgens de auditeur onderscheidt onze club zich door:

  • Een gemotiveerd, getalenteerd en ervaren teambestuurders te hebben met een duidelijke visie en aanpak
  • Een prachtige en ruime gymhal waar de volledige clubwerking kan doorgaan
  • Een professioneel en positief imago opgebouwd te hebben door de jaren heen.
  • Een sterk en doordacht aanbod waar elk lid, jong tot oud, recreatie tot competitie levenslang kan sporten
  • Een sterk communicatiebeleid naar trainers (via Twizzit) en ouders/leden (oa driemaandelijks magazine).
  • Op vele vlakken een voorbeeldclub te zijn!

Audit januari 2019

In januari 2019 werd de club opnieuw doorgelicht en in juni kregen we onze totaalscore die ditmaal 93,28% bedroeg en kregen we hiermee het Q4Gym-label toegekend. De clubs kregen een gemiddelde score van 74% en wij zijn trots als eerste van alle doorgelichte clubs geëindigd!

Ook twee van onze ingediende 'uitzonderlijke en innovatieve projecten' werden weerhouden. De bedoeling is om deze als voorbeeld naar andere clubs uit te rollen. De commissie gaf volgende positieve feedback hierover:

"Met veel plezier melden wij dat de commissie de projecten 'De Nieuwe Gymhal' en 'De Nieuwe Lichting' goedgekeurd heeft. 'De Nieuwe Lichting' geeft niet alleen aan de gymnasten en trainers een extra toetsingsmoment maar is anderzijds ook een gelegenheid tot verbroedering onder de ouders wat de clubsfeer ten goede komt. Bovendien is de organisatie ook voor het 'We are next-team' een uitstekende activiteit om samen te organiseren. Mooi! De commissie is er van overtuigd dat een eigen gymhal de club alle kansen geeft voor de verdere uitbouw van de werking. De volgehouden inspanningen dienen zeker beloond te worden. Proficiat!"

Audit januari 2015

Na een audit in de club op 5 januari 2015 wed het Q4Gym-label met glans behaald, een totaalscore van 91% waarbij we 93% kregen voor clubmanagement. Voor de recreatie scoorden we 91% en voor competitie 85%. Dit toont aan dat we steeds in alle aspecten aan kwaliteit werken in de club. Volgende verscheen op de Q4Gym website als samenvatting na de audit:

"TK Deugd en Moed Ekeren vzw is een zeer dynamische club die op professionele wijze streeft naar kwaliteit. Er is een goed evenwicht tussen recreatie en prestatie en een groot recreatief aanbod voor een breed publiek. Voor de meer talentvolle jongeren kan men aan competitie doen in de disciplines DMT, tumbling en acro. Plezier en voldoening voor jong en oud staan centraal, dat kunnen we ook terugvinden in de talrijke nevenactiviteiten. Jullie mooie cijfers voor Q4Gym weerspiegelen jullie harde werk. Proficiat!"

Op zaterdag 19 maart 2016 werd op de Algemene Vergadering van de GymnastiekFederatie Vlaanderen de top 3 uit de Q4Gym audits in de bloemetjes gezet. Sterk en Lenig Drongen, Art Gym Kapellen en TK Deugd en Moed Ekeren ontvingen uit handen van Thierry De Leuze (afgevaardigde Janssen-Fritsen) de Q4Gym-awards. Onze club behaalde het hoogste resultaat van de gescreende clubs (toch een 50-tal) en werd daarvoor beloond met een materiaalcheque van 1000 euro! Een cadeaucheque voor gymmateriaal die zeker positief onthaald wordt.

IK GYM LABEL

Vooraleer het Q4gym kwaliteitslabel bestond, konden clubs zich laten doorlichten om het IKGym label te behalen.

Onze club behaalde op 25 augustus 2008 het IKGym-certificaat voor de 4e keer (voorgaande keren in 1999, 2002 en 2005). Op 25/08/2008 behaalden we 87%.

Op 23 juli 2009 werd het IKGym+ label toegekend omdat onze club de licentie behaalde voor alle deeldisciplines. Tevens kwamen we op de definitieve lijst terecht zodat we ons niet meer opnieuw moesten laten screenen.

Onze G-Gym afdeling, pas opgericht in 2009, werd op 27 juli 2010 met een fantastische score van 86% gecertificeerd door IKGym.

Verder behaalde onze club volgende deelcertificaten:

Wedstrijdgymnastiek: acrogym D, C en B; DMT en MT C, B en A; tumbling D, I, C, B en A

Recreatieve gymnastiek: kleutergymnastiek; basisgymnastiek; gemengd (recreatie); gym +12 algemeen; dans (in groep); jazz en hedendaagse dans (in groep); moderne trends recreatieve gymnastiek; specifiek: acrogym conditiegym (volwassenengym), aërobics volwassenengym, klassiek turnen volwassenengym, omnisport G-Gym

De auditeur van IKGym vatte het resultaat als volgt samen:

"Turn- en dansclub Deugd en Moed Ekeren vzw is een dynamische, financieel gezonde en sterke club. De leden sluiten aan in een goed gestructureerde club met een ruim en kwalitatief aanbod. Het licht stijgende ledenaantal wijst erop dat de leden tevreden zijn en het bestuur garant staat voor een goede clubwerking."