Deug & Moed

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Tinne Pyl is aangesteld als API (Aanspreekpunt Integriteit). Ze zal optreden als een vertrouwenspersoon naar aanleiding van psychologisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij zal meldingen ontvangen, een gesprek met de melder voeren, luisteren naar binnengekomen klachten en bekommernissen en indien nodig verdere stappen ondernemen. Dit kan gebeuren in geval van een vraag, een vermoeden, een klacht of een vastgesteld feit.

"Bewegen zorgt voor plezier en ontspanning, het sterkt kinderen en volwassenen in hun eigenwaarde, het geeft vertrouwen en doet een mens deugd. Een voorwaarde hiervoor is dat sporten in een veilige en positieve omgeving kan gebeuren. Hier bewust op inzetten maakt een club sterker." Als API wil Tinne er mee voor zorgen dat alle clubleden in een fijne, veilige en ontspannen sfeer kunnen genieten van hun sport. Ze luistert naar vragen of zorgen rond grensoverschrijdend gedrag en integriteit en gaat mee op zoek naar een gepaste oplossing.

Contactgegevens
:

  • GSM: 0476/37 10 21
  • E-mail: tinne_pyl@hotmail.com

Ethische Commissie GymFed

GymFed heeft sinds 2015 een Ethische Commissie met daarin een Aanspreekpunt Integriteit (API). Deze commissie komt regelmatig samen en bespreekt vragen van gymnasten, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. U kan meer informatie vinden over de Ethische Commissie via de website van GymFed. Klik hier.

Tinne Pyl legt haar rol als API in onze club uit en licht de ethische code voor trainers toe tijdens de startvergadering (zie foto's hieronder):

Tinne 1
Tinne 2