Deug & Moed

Competitie

Toelating tot de wedstrijddisciplines

Men kan slechts toetreden tot onze gespecialiseerde turngroepen via een testmoment. Tijdens het testmoment kunnen gymnasten die zich verder willen specialiseren zich laten testen door de trainers van de tumbling-, trampoline- en acrogroepen. Zij kijken dan of de gymnast geschikt is voor een specialisatie in de turnsport. Op het testmoment wordt niet zozeer getest wat de gymnast al kan, maar er wordt gekeken naar een aantal basisvaardigheden zoals coördinatie, lenigheid, kracht en sprongkracht, ... Kortom, er wordt gekeken hoe snel de gymnast kan bijleren.

Klik hier voor meer informatie over de testmomenten.

Deelname aan wedstrijden

Leden van wedstrijdgroepen dienen actief deel te nemen aan de voorziene wedstrijden en regelmatig aanwezig te zijn op de trainingen. De club betaalt het inschrijvingsgeld voor de wedstrijden. Bij niet-gewettigde afwezigheid op een wedstrijd (niet deelnemen = doktersattest voorleggen) wordt het inschrijvingsgeld doorgerekend naar de gymnast.

Wedstrijdkledij moet in overeenstemming zijn met de voorschriften (zie uniformen). Alle leden van gespecialiseerde groepen kopen een maillot en de leden die aan wedstrijden deelnemen, kopen ook een trainingspak.

Een wedstrijdlicentie is verplicht voor wedstrijdgymnasten die deelnemen aan het A-, B-, C- en I-niveau. Deze gymnasten betalen zelf hun wedstrijdlicentie. De licentie geeft recht op deelname aan alle provinciale voorrondes, net zoals het Vlaams en het Belgisch kampioenschap als je je daarvoor selecteert. Andere wedstrijden (recreatoernooien en niet-officële GymFed-wedstrijden) worden door de club betaald. De wedstrijdlicenties worden half november gefactureerd aan de betrokken gymnasten en bedragen 50 euro.

De trainers van de verschillende disciplines bepalen in onderling overleg per gymnast het wedstrijdniveau voor het komende seizoen en of er een licentie vereist is.

Gymnasten met een licentie vallen onder de wetgeving over de transferregelingen. Transfers van de ene naar de andere club kunnen enkel aangevraagd worden tussen 1 en 30 juni van het lopende jaar. Een medisch protocol is vereist voor licentiehouders die deelnemen aan het A-niveau. Informatie wordt verstrekt tijdens de inschrijvingen.

Acrogym

Doelpubliek: vanaf °2016

Selectie vereist via testmoment

Acrogym staat voor acrobatische partneroefeningen; het is géén toestelturnen, maar wel een geheel van vluchtelementen zoals salto's werpen, houdingen en piramides op een verende vloer, meestal uitgevoerd met 2, 3 of 4 partners en altijd op muziek. Evenwicht, spanning en een flinke dosis ritmisch gevoel zijn noodzakelijk en samenwerking is een must. Acrogym gaat samen met langematspringen omdat een acro-oefening steeds enkele tumblingreeksen omvat. In deze groep kan je niet direct instappen. De lesgevers beslissen over toegang en doorstroming naar een ander niveau. Als je van deze groep deel wil uitmaken, verwachten we een verregaande inzet en goede resultaten!

Acr3
259076747 10159802049094173 4770074466330478046 n
259593710 10159802049609173 8194420674868742991 n
259502239 10159802051794173 2254800475982634572 n
35986634 10156485869329173 639331454244880384 n
36087084 10156485868074173 4885888022073049088 n

Tumbling

Doelpubliek: vanaf °2016

Selectie vereist via testmoment

Tumbling is een aaneenschakeling van makkelijke en moeilijkere turnoefeningen op de mat. De oefeningen zoals salto's, flikflak, temp-salto's, schroeven, ... worden in een reeks uitgevoerd op een verende baan die je extra sprongkracht bezorgt. In deze groep kan je niet direct instappen. De lesgevers beslissen over toegang en doorstroming naar een ander niveau. Als je van deze groep deel wil uitmaken, verwachten we een verregaande inzet en goede resultaten!

Tu1
Tu2
Tu3
259144350 10159802048059173 7381750825509347190 n
259750530 10159802050954173 1529376777227044388 n
259275531 10159802050054173 2025999513044394257 n

Trampoline

Doelpubliek: vanaf °2016

Selectie vereist via testmoment

In deze discipline starten de springers met de basissprongen op de dubbele mini en grote trampoline. Als ze deze bewegingen perfect beheersen en de combinatieoefeningen onder de knie hebben, gaan ze verder met de spectaculaire luchtsprongen zoals salto's. De gevorderde springers gaan nog een stapje verder met het trainen van dubbele salto's en schroeven.

Tra1
Tra2
259631071 10159802050904173 716372262748848907 n
259680126 10159802051019173 7551727086252155421 n
259699053 10159802051579173 6900489951380742373 n
258878717 10159802048794173 931037773729977060 n